Varning för escortsidan – stulna profiler!

SvenskaVarning för Escortsidan – dessa kriminella har gjort intrång och stulit profiler som de sen lagt upp på sin egen websida.

Vi vill därför varna folk från att lägga till sin annons där och ge sin information till dessa kriminella. Har du fått din profil stulen och upplagd utan ditt tillstånd? Om du har login så ta bort all din information. Eller kontakta dem och kräv att de tar ner ditt stulna material. Genom att låta din profil ligga kvar så lurar du dina kunder att tro att du går i god för sidan och stöttar kriminella.

 

englishWarning for Escortsidan – these criminals have intruded and stolen profiles that they have added to their own website.

Therefor we want to warn people about adding their advertisement there och give these criminals your information. Did you get your profile stolen and added without your consent? If you have the login remove all your information. Or contact them and demand that they remove your stolen content. By leaving your profile there you’re fooling your clients that you’re condoning the website and support criminals.